Joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden, syyllistyy laittomaan raskauden keskeyttämiseen. Laittomassa raskauden keskeyttämisessä on esimerkiksi kyse teosta, joka tehdään ilman lääketieteellistä lupaa. Toisaalta laittomaan raskauden keskeytykseen syyllistyy myös silloin, kun raskauden keskeyttämiseen ei ole raskaana olevan suostumusta.

Laittomasta raskauden keskeyttämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Naista, jonka raskauden keskeyttämisestä on kyse, ei rangaista tekijänä eikä osallisena laittomaan raskauden keskeyttämiseen tai sen yritykseen. Nainen voidaan kuitenkin tuomita rangaistukseen raskauden keskeyttämisestä annetun lain säännösten rikkomisesta. Raskauden keskeyttämisestä annetun lain säännösten rikkomisesta tuomitaan sakkoa.


Lue lisää laittomasta alkioon puuttumisesta.

Lähde §: rikoslaki, laki raskauden keskeyttämisestä


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.