Laiton raskauden keskeyttäminen

Joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden, syyllistyy laittomaan raskauden keskeyttämiseen. Laittomasta raskauden keskeyttämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Naista, jonka raskauden keskeyttämisestä on kyse, ei rangaista tekijänä eikä osallisena laittomaan raskauden keskeyttämiseen tai sen yritykseen. Nainen voidaan kuitenkin tuomita rangaistukseen raskauden keskeyttämisestä. Raskauden keskeyttämisestä tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.