Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen

Laittomaan raskauden keskeyttämiseen syyllistyy henkilö, joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden. Mikäli laittomassa raskauden keskeyttämisessä aiheutetaan vakava vaara naisen hengelle tai terveydelle; taikka, rikos tehdään… Lue lisää »

Laiton raskauden keskeyttäminen

Joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden, syyllistyy laittomaan raskauden keskeyttämiseen. Laittomassa raskauden keskeyttämisessä on esimerkiksi kyse teosta, joka tehdään ilman lääketieteellistä lupaa. Toisaalta laittomaan raskauden… Lue lisää »