Laittomaan raskauden keskeyttämiseen syyllistyy henkilö, joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden.

Mikäli laittomassa raskauden keskeyttämisessä aiheutetaan vakava vaara naisen hengelle tai terveydelle; taikka, rikos tehdään vastoin naisen tahtoa, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi laittomaksi raskauden keskeyttämiseksi.

Törkeästä laittomasta raskauden keskeyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää laittomasta raskauden keskeyttämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.