Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen

Mikäli laittomassa raskauden keskeyttämisessä aiheutetaan vakava vaara naisen hengelle tai terveydelle; taikka, rikos tehdään vastoin naisen tahtoa, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi raskauden keskeyttämiseksi.

Törkeästä laittomasta raskauden keskeyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.