Kyseessä on perätön lausuma viranomaismenettelyssä, mikäli henkilö valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä; taikka muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa; taikka muu henkilö kuin sellainen, josta selvitetään onko tälle tuomittava tai määrättävä rangaistukseen verrattava seuraamus poliisitutkinnassa tai tähän rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa, antaa väärän tiedon asiassa, tai ilman laillista syytä salaa asiaan kuuluvan seikan. Sellainen oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota kuulustellaan esitutkinnassa kyseisen oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn. Perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Mikäli henkilö pyrkii taivuttamaan toisen perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä, tuomitaan tämä henkilö yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan. Yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan tuomitaan rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.