Perätöntä lausumaa koskevia säännöksiä ei sovelleta, mikäli lausuman antaja oikaisee lausuman tai ilmaisee salaamansa seikan ennen kuulemisen tai kuulustelun päättymistä, tai mikäli totuudessa pysyminen on ollut mahdotonta ilman vaaraa siitä, että lausuja itse joutuu vastuuseen omasta rikoksesta tai siihen rinnastettavasta lainvastaisesta teosta. (oikeus olla todistamatta itseään vastaan).

 

Nopeaa apua lakiasioihin.