Mikäli kyseessä on tilanne, jossa todistusaineiston vääristelemisessä aiheutetaan vakava vaara siitä, että syytön tuomitaan vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen; taikka, rikoksen kohteena on erityisen merkityksellinen todiste; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi todistusaineiston vääristelemiseksi. Törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.