Kyseessä on perätön lausuma tuomioistuimessa, mikäli todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa; taikka asianosainen kuulusteltaessa tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla; taikka muu henkilö kuulusteltaessa tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla joko antaa väärän tiedon asiassa, tai ilman laillista syytä salaa asiaan kuuluvan seikan. Kyseessä on perätön lausuma tuomioistuimessa myös silloin, mikäli henkilöä kuullaan pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta, käyttäen videoneuvottelua, puhelinta tai muuta teknistä tiedonvälitystapaa. Perättömästä lausumasta tuomioistuimessa tuomitaan vankeutta enintään kolme vuotta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.