Mikäli edellä tarkoitetussa perättömässä lausumassa aiheutetaan vakava vaara siitä, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai tuomitsee jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen; taikka mikäli totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi perättömäksi lausumaksi tuomioistuimessa. Törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.