Todistusaineiston vääristelemisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, tarkoituksenaan saada syytön tuomituksi rangaistukseen tai tarkoituksenaan muuten vahingoittaa toista. Todistusaineiston vääristelemiseksi katsotaan myös se, mikäli henkilö samassa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi, taikka itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa. Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.