Väärä ilmianto on kyseessä tilanteessa, jossa henkilö antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon, ja aiheuttaa näin vaaran, että ilmiannettu joko pidätetään tai vangitaan, tai että hän joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein. Väärästä ilmiannosta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kolme vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.