Mikäli henkilö saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistää rikoksentekijän pakoa tai hävittää todisteita tai yrittää muulla tavalla estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, katsotaan teko rikoksentekijän suojelemiseksi. Rikoksentekijän suojelemisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Rikoksentekijän suojelemiseksi ei katsota tilannetta, jossa henkilö itse on rikokseen osallinen, taikka jossa henkilö on rikoksentekijän puoliso, sisar tai sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muun vastaavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen. Rikoksentekijän suojelemiseksi ei niin ikään katsota muuten tunnusmerkit täyttävää toimintaa, mutta jossa rikoksentekijän kyseisestä rikoksesta säädetty maksimirangaistus on kuusi kuukautta vankeutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.