Perätön lausuma tuomioistuimessa

Kyseessä on perätön lausuma tuomioistuimessa, mikäli todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa; taikka asianosainen kuulusteltaessa tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla; taikka muu henkilö kuulusteltaessa tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla joko antaa väärän tiedon asiassa,… Lue lisää »

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä

Kyseessä on perätön lausuma viranomaismenettelyssä, mikäli henkilö valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä; taikka muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa; taikka muu henkilö kuin sellainen,… Lue lisää »

Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa

Mikäli edellä tarkoitetussa perättömässä lausumassa aiheutetaan vakava vaara siitä, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai tuomitsee jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai… Lue lisää »

Yritetty yllytys perättömään lausumaan

Mikäli henkilö pyrkii taivuttamaan toisen perättömään lausumaan tuomioistuimessa taikka törkeään perättömään lausumaan tuomioistuimessa, tuomitaan tämä henkilö yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan. Yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan tuomitaan rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään… Lue lisää »