Asianomistajat velallisen rikoksissa

Rikosasian asianomistajalla tarkoitetaan rikoksen uhria, tai sitä joka on rikoksen johdosta kärsinyt vahinkoa. Asianomistajalla on rikosasiassa merkittävä asema, sillä hän voi muun muassa esittää vaatimuksia sekä ajaa rikosasiaa. Asianomistajia velallisen… Lue lisää »

Velallisen epärehellisyys

Tietynlainen velallisen toiminta on lailla säädetty rikokseksi. Velallisen epärehellisyys ja muut velallisen rikokset on säädetty velkojan suojaksi. Velallinen voi olla esimerkiksi yhdistys tai yksityishenkilö. Velkoja on se henkilö, jolla velka… Lue lisää »