Velallisen vilpillisyys ja velallisrikkomus ovat velallisen epärehellisyyttä ja velallisen petosta lievempiä rikoksia.

Velallisen vilpillisyys

Velallisuuden vilpillisyyden arvioinnin pohjana on velallisen petos. Mikäli velallinen toteuttaa velallisen petoksen ilman hyötymistarkoitusta joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, katsotaan teko velallisen vilpillisyydeksi.

Velallisen vilpillisyydestä on siis kyse, mikäli velallinen konkurssi-, ulosotto-, velkajärjestely- tai saneerausmenettelyssä:

  • salaa omaisuuttaan, tai
  • ilmoittaa kokonaan tai osittain perusteettoman taikka valeoikeustoimeen perustuvan velvoitteen, tai
  • antaa muun väärän tai harhaanjohtavan tiedon velkojien kannalta merkityksellisestä seikasta, tai
  • jättää ilmoittamatta velan.

Velallisen vilpillisyydestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

velallisrikkomus

Velallisrikkomus on velallisen petosta tai velallisen vilpillisyyttä lievempää toimintaa. Nämä rikokset toimivat kuitenkin arvioinnin pohjana.

Mikäli velallisen petos tai velallisen vilpillisyys, ottaen huomioon velallisen antaman väärän tai harhaanjohtavan tiedon vähäinen merkitys velkojien kannalta taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko velallisrikkomukseksi.

Velallisrikkomuksesta tuomitaan sakkoa. Velallisrikkomus on asianomistajarikos, eli syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.


Lue lisää velallisen petoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.