Teollisuusrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö lain vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tai, patentin tuottamaa yksinoikeutta, tai, mallioikeutta, tai, oikeutta piirimalliin, tai, hyödyllisyysmallioikeutta, tai, kasvinjalostajanoikeutta. Teollisoikeusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä teollisuusoikeusrikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.