Mikä on kirjesalaisuus?

Kirjesalaisuus on perusoikeus Perustuslain mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Kirjesalaisuus ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus suojaa sekä viestin lähettäjää että vastaanottajaa. Rikoslaissa säännellään viestintäsalaisuuden loukkauksesta.… Lue lisää »

Teollisoikeusrikos

Teollisuusrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö lain vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tai, patentin tuottamaa yksinoikeutta, tai, mallioikeutta,… Lue lisää »

Uusi sakkomenettely

Uusi sakkomenettely siirsi valtaa lopullisesta rangaistuksesta esitutkintaviranomaisille. Uuden sakkomenettelyn mukaiset sakkomääräys ja rikesakkomääräys ovat lopullisia seuraamuksia. Mitä asioita sakkomenettelyssä voidaan käsitellä? Sakkomenettelyssä voidaan ottaa tapaus, jos teosta on säädetty ankarin… Lue lisää »