Lain mukaisesti suojatun teoksen kappaleessa olevia taikka teosta yleisölle välitettäessä ilmeneviä sellaisia oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja, joilla tunnistetaan kyseinen teos, tekijä tai oikeuksien muu haltija taikka jotka ovat tietoja teoksen käyttöehdoista, ei saa poistaa tai muuttaa. Mikäli henkilö lain kiellon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, poistaa tai muuttaa oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja, joilla tunnistetaan teos, tekijä tai oikeuksien muu haltija taikka jotka ovat tietoja teoksen käyttöehdoista, taikka levittää yleisölle tai tuo maahan yleisölle levittämistä varten teoksen kappaleen tai välittää yleisölle teoksen siten, että edellä tarkoitetut tiedot on luvatta poistettu tai että niitä on luvatta muutettu, katsotaan hänen syyllistyvän oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikokseen. Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Edellytyksenä tuomiolle on se, että tekijä tietää, että hänen tekonsa aiheuttaa, mahdollistaa tai salaa tekijänoikeuslain mukaisten oikeuksien loukkauksen tai helpottaa loukkausta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: