Suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä tai joku muu tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa kiertää. Mikäli henkilö laissa säädetyn kiellon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, kiertää teoksen suojana olevan tehokkaan teknisen toimenpiteen, katsotaan hänen syyllistyvän teknisen suojauksen kiertämiseen. Teknisen suojauksen kiertämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä teknisen suojauksen kiertämisestä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: