Tekijänoikeus luetteloon tai tietokantaan saadaan tekijänoikeuslakien mukaan. Tekijänoikeus suojaa myös luettelon tai tietokannan valmistajaa. Suojattuja kohteita voivat olla esim. luettelo, taulukot, ohjelmat ja tietokannat. Olennaista on, että työ on vaatinut huomattavia panostuksia ja ne sisältävät suuria määriä tietoa.

Mikä on luettelo tai tietokanta?

Luettelo voi olla tiedoista koostettu listaus. Tietokanta on tiedon tai teosten itsenäinen kokoelma, joka on järjestetty sähköisesti. Tietokantaan on myös oltava yksilöllinen pääsy. Tietokanna takana on järjestelmällinen tai menetelmällinen tapa, jonka kautta tietokanta toimii. Tekijänoikeus tietokantaan tai luetteloon kattaa oikeuden määrätä työn koko sisällöstä ja päättää mm. sen missä määrin siitä valmistetaan kappaleita tai saatetaan sitä yleisön saataville.

Luettelon ja tietokannan valmistajan suoja on voimassa, kunnes 15 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona työ valmistui, tai jos työ saatettiin yleisön saataviin ennen tämän ajanjakson päättymistä, 15 vuotta siitä vuodesta, jona työ saatettiin ensimmäisen kerran yleisön saataviin.

Tekijänoikeus luetteloon tai tietokantaan voi kuulua myös työnantajalle

Jos tietokoneohjelma, ja siihen välittömästi liittyvä teos, kuten tietokanta, on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä ei tekijänoikeutta ole luojalla. Tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy yleensä työnantajalle. Sama koskee vastaavasti myös virkasuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta. Huomattavaa on myös se, että työ- tai virkasuhteessa luodun luettelon tai tietokannan julkaisemisella työntekijä voi rikkoa lojaliteettivelvollisuuttaan työnantajaa kohtaan. Usein tällaisten työntekijälähtöinen tietojen luovuttaminen voi rikkoa liike- tai ammattisalaisuuksia tai vaitiolosäännöksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.