Kuvatallenteen tuottajan suoja tarkoittaa tekijänoikeussuojaa, joka anneteen tallenteen tuottajalle. Kuvatallenteen tuottajan suoja koskee esimerkiksi filmiä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa.

Yleensä samassa filmissä on sekä ääntä, että kuvaa. Tällöin äänen osuutta suojataan äänitallenteen suojan mukaisesti ja kuvaa kuvatallenteen suojan mukaisesti.

Kuvatallenteen tuottajan suoja – sisältö

Tuottajan suoja edellyttää, että filmiä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa, ei kyseisen kuvatallenteen tuottajan suostumuksetta saa siirtää laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa, levittää yleisön keskuuteen tai välittää yleisölle johtimitse tai johtimitta, eli esimerkiksi television välityksellä, siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada tallennettu aineisto saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana. Kuvatallenteen tuottajan suojaa siten yleensä esim. filmin, sarjan tai elokuvan laittamista yleisön saataville vertaisverkkoon tai vastaavaan.

Kyseinen suoja on voimassa 50 vuotta tallentamisvuodesta. Kuitenkin jos tallenne julkaistaan tai julkistetaan ennen kuin tallentamisvuodesta on kulunut 50 vuotta, suoja on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin tai julkistettiin.

kts. tekijänoikeuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.