Esittävän taiteilijan tekijänoikeudet määritellää tekijänoikeuslaissa. Tarkalleen esittävän taiteilijan tekijänoikeudet ts. suoja, kuuluu tekijänoikeuden lähioikeuksiin. Oikeuskielessä puhutaa esittävän taiteilijan suojasta.

Mikä on esittävä taiteilija?

Esittävällä taiteilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka esittää kirjallisen tai taiteellisen teoksen tai kansanperinteen mukaisen esityksen. Esittäjää voidaan siis suojataa, vaikka esittäjä ei olisikaan itse luonut kyseistä teosta. Esittäviä taiteilijoita ovat esimerkiksi laulajat, näyttelijät ja muusikot. Esittävän taiteilijan suoja aktualisoituu vain, jos hän esittää nimenomaan teoksen.

Suojan sisältö

Suojaan kuuluu sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilman taiteilijan lupaa ei esitystä saa siirtää tai tallentaa laitteelle, jolla esitys on toisinnettavissa eli esimerkiksi kuunneltavissa tai katsottavissa uudestaan. Kirjallisen tai taiteellisen teoksen tai kansanperinteen esitystä ei myöskään esittävän taiteilijan suostumuksetta saa saattaa yleisön saataviin radion tai television välityksellä tai suoraan siirtämällä. Suoja-aika on 50 vuotta esitysvuodesta. Edellä mainittua esitystä, joka on tallennettu äänitallenteelle, ei esittävän taiteilijan suostumuksetta saa, ennen kuin 50 vuotta on kulunut esitysvuodesta siirtää laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.  Sama koskee julkisesti esitystä esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle, välittämistä yleisölle, esimerkiksi radion välityksellä sekä levittämistä yleisön keskuuteen.

Yleisölle välittämiseen sisältyy myös tallennetun esityksen välittäminen yleisölle siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada se saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana. Sama koskee esitystä, joka on tallennettu filmille tai muulle laitteelle, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa eli toisin sanoen esityksen videoimista.

Jos esityksen tallenne julkaistaan tai julkistetaan ennen kuin esitysvuodesta on kulunut 50 vuotta, suoja on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona tallennettu esitys ensimmäisen kerran julkaistiin tai julkistettiin.


Lue lisää kuvatallenteen tuottajan suojasta.

Lähde §: tekijänoikeuslaki


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.