Tekijänoikeus: Tekijänoikeuksien rajoitukset

Onko tekijänoikeuksia rajoitettu? Tekijällä on pääsääntöisesti yksinoikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Tekijänoikeuden tekijälle antamia yksinoikeuksia on kuitenkin monin tavoin rajoitettu. Kun teos julkaistaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti… Lue lisää »

Tekijänoikeus: Tekijänoikeuden luovutus

Mitä tekijänoikeuden luovutus tarkoittaa? Tekijänoikeuden luovutus voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti. Laki ei aseta mitään erityisiä vaatimuksia tekijänoikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen sisällölle. Sopimuksissa voidaan… Lue lisää »

Tekijänoikeus: Tekijän oikeus teokseen

Mitä tekijänoikeudella tarkoitetaan? Tekijänoikeus on teoksen tekijällä oleva oikeus, joka antaa tekijälle yksinomaisen oikeuden määrätä teoksestaan. Tekijä saa muun muassa itse päättää, julkistetaanko hänen teoksensa yleisölle. Tekijällä on oikeus myös… Lue lisää »