Onko kohteita joihin ei ole tekijäoikeutta?

Tekijänoikeus on poistettu tietyiltä teoksilta Tekijänoikeutta ei ole: 1) lakeihin ja asetuksiin; 2) muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin; 3) valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin; 4) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin; 5) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1―4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.