Kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus on oikeutta, jossa kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen, jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle ja se on tarpeen. Luoksepääsyoikeuden käytön edellytyksenä on lisäksi, että luoksepääsy on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai kuvataiteilijan taloudellisten oikeuksien toteuttamiseksi.

Kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus ja taloudelliset oikeudet tekijänoikeutena

Taloudellisia oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa sitä, että tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Yleisön saataville saattamisen tekijänoikeuden haltija voi tehdä muuttumattomana, muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana toista taidelajia tai muuta tekotapaa käyttäen. Määrittelyllä on merkitystä sen arvioimiseksi tapahtuuko luoksepääsyoikeuden käyttäminen taloudellisten oikeuksien toteuttamiseksi vai kenties jollain muulla perusteella.

Kuvataiteilija voi käyttää luoksepääsyoikeuttaan myös lähtökohtaisesti silloin, kun luoksepääsyoikeuden tarkoituksena on tarpeen kappaleen valmistamisen vuoksi. Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

Luoksepääsyoikeus periytyy

Luoksepääsyoikeus tilanteissa, joissa pääsyoikeuden käytön perusteena on tekijänoikeuksiin liittyvät taloudelliset oikeudet, periytyy. Tekijän kuoltua sovelletaan tekijänoikeuteen avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia sääntöjä. Tekijä saa testamentilla, myös eloon jäänyttä puolisoa sekä rintaperillistä, ottolasta ja tämän jälkeläistä sitovasti, antaa määräyksiä oikeuden käyttämisestä tai valtuuttaa toisen antamaan sellaisia määräyksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.