Mitä tekijänoikeuden luovutus tarkoittaa?

Tekijänoikeuden luovutus voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti. Laki ei aseta mitään erityisiä vaatimuksia tekijänoikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen sisällölle. Sopimuksissa voidaan määritellä vapaasti esimerkiksi teoksen käyttöluvan hinta. Tekijänoikeuksista voidaan sopia suullisesti tai kirjallisesti. Suositeltavaa kuitenkin on, että sopimukset tehdään kirjallisesti, jotta kaikki sopimuksen ehdot on molempien tiedossa ja ne voidaan myöhemmin todistaa.

Moraalisten oikeuksien luovuttamista on rajoitettu. Niitä tekijä ei voi kokonaan luovuttaa. Tekijällä on oikeus saada nimensä mainituksi hyvän tavan mukaisesti teosta käytettäessä (isyysoikeus). Myöskään tekijälle kuuluvaa kunnioittamis- eli respektioikeutta ei saa sopimuksella kokonaan luovuttaa.

Se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle ilman tekijän lupaa. Milloin oikeus kuuluu liikkeelle, sen saa luovuttaa liikkeen luovuttamisen yhteydessä. Luovuttaja on kuitenkin edelleen vastuussa sopimuksen täyttämisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.