Onko suojauksen kiertäminen sallittua?

Suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä tai joku muu tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa kiertää.

Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, laitetta tai osaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman tekijän tai oikeuksien muun haltijan lupaa kohdistuvia tekoja ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan. Teknisen toimenpiteen kiertämisenä pidetään toimia, joilla käytetty tekninen suojausmenetelmä tehdään tehottomaksi tai sen toimintaan vaikutetaan niin, ettei se enää toimi tarkoitetulla tavalla.

Salauksen saa kuitenkin murtaa, mikäli toimenpide tehdään salaustekniikoita koskevan tutkimuksen tai opetuksen yhteydessä tai teoksen kappaleen laillisesti hankkinut tai haltuunsa saanut kiertää teknisen toimenpiteen teoksen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävilleen. Teoksesta, jota suojaava tekninen toimenpide on kierretty teoksen saamiseksi kuultaville tai nähtäville, ei saa valmistaa kappaletta.

DVD-levyjen aluekoodaus ei siis kuulu lain soveltamisalaan. Näin ollen aluekoodauksen kiertämisen tai purkamisen saa suorittaa itse tai sen voi antaa ulkopuolisen suoritettavaksi.

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tarkoitettua teknisen toimenpiteen kiertämisen kieltoa on tuomittava teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksesta sakkoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.