Onko tekijänoikeuksia rajoitettu?

Tekijällä on pääsääntöisesti yksinoikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Tekijänoikeuden tekijälle antamia yksinoikeuksia on kuitenkin monin tavoin rajoitettu.

Kun teos julkaistaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti yleisön saataviin. Teos on puolestaan julkaistu silloin, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on toimitettu myyntiin tai muuten levitetty yleisön keskuuteen.

Yleisimpiä tekijänoikeuksien rajoituksia ovat kopiointi yksityiseen käyttöön ja siteeraus. Julkistetusta teoksesta saa valmistaa muutaman kappaleen yksityiseen käyttöön. Yksityiseen käyttöön valmistettuja kappaleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, joten esimerkiksi niiden myynti on kiellettyä. Tietokoneohjelmien ja digitaalisessa muodossa olevien tietokantojen kopiointi ei kuitenkaan ole sallittua edes yksityiskäyttöön.

Julkistetusta teoksesta saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. Sen käyttäminen on sallittua esimerkiksi kritisoitaessa kyseistä teosta. Lainauksia on lupa ottaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Laissa ei kuitenkaan ole asetettu tarkkoja rajoja sitaatin pituudelle. Siteerauksen yhteydessä on aina muistettava mainita siteerattava teos.

Nopeaa apua lakiasioihin.