Äänitallenteen tuottajan suoja on äänitallenteen tuottajalla. Suojaa kutsutaan myös ns. lähioikeussuojaksi. Suoja on voimassa lähtökohtaisesti tallentamishetkestä 50 vuotta.

Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen. Se voi olla myös suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote. Myös muu ilmenemistapa on mahdollinen.

Äänitallenteen tuottajan suoja takaa, että tuottajan suostumusta on kysyttävä tallenteen käytöstä. Äänilevyä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu ääntä ei julkisesti saa esittää esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle. Sitä ei myöskään saa välittää yleisölle esimerkiksi radion kautta, tai levittää yleisön keskuuteen, esimerkiksi myymällä kappaleita tai asettamalla se jakoon vertaisverkossa. Tallennetta ei saa siirtää laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

Tuottajan suoja ei edelltyä teoskynnyksen ylittymistä

Äänitallenteen ei tarvitse ylittää teoskynnystä. Tekijänoikeuslaki ei tarkalleen määrittele teoksen käsitettä. Sillä, joka on luonut teoksen on kuitenkin siihen tekijänoikeus. Teoksen luomisella tarkoitetaan ainakin jossain määrin luovasta ja valintoja sisältävästä työstä. Tekijän valinnat määrittävän sen, millaiseksi teos muodostuu. Teoskynnyksellä tarkoitetaan kynnystä, jonka on normaalisti ylityttävä saadakseen tekijänoikeussuojaa.

Äänitallenteen tuottajan suoja ei ole poikkeukseton. Lähioikeussuojaan liittyen esittävällä taiteilijoilla on tietyissä tilanteissa erityisoikeuksia.  Esim. tilanteessa, jossa tuottaja ei tarjoa riittävää määrää äänitallenteen kappaleita myyntiin.


Lue lisää kirjallisen teoksen tekijänoikeussuojasta.

Lähde §: tekijänoikeuslaki


Suomen Juristit Oy
9.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.