Kirjallinen teos saa yleensä tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeudet ovat teoksen luojalla, kirjallisessa teoksessa yleensä kirjoittajalla.

Mikä on kirjallinen teos

Kirjallisena teoksena pidetään tieto- ja kaunokirjallisten teosten lisäksi myös kartaa tai muuta selittävää piirustusta. Teos voi olla graafisesti ja plastillisesti muotoiltu teos sekä tietokoneohjelma. Ilmenemistapaa ei ole tarkoin rajattu.

Suojan saamisen edellytys on teoskynnyksen ylittyminen. Teoskynnys ylityy ,kun teos on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Teoskynnys ylittyy yleensä helposti, ei kuitenkaan aina. Teoskynnystä ei ylitä esim. lyhyt uutinen, etenkään jos se saa sisältönsä muiden uutistoimistojen uutisista. Teoskynnys ei myöskään ylity vähäisessä ilmoituksessa tai muutta vähäpätöisessä teoksessa. Arviointia teoskynnyksen ylittymisestä on tehtävä tapauskohtaisesti.

Kirjallisen teoksen teoskynnyksen ylittäminen ratkaisee sen, suojaavatko tekijänoikeudet teosta.


Lue lisää esittävän taiteilijan tekijänoikeuksista.

Lähde §: tekijänoikeuslaki


Suomen Juristit Oy

30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.