Kokoomateoksen tekijänoikeussuoja on lailla suojattua tekijänoikeussuojaa, jota kokoomateos voi nauttia.

Mikä on kokoomateos?

Kokoomateos on kirjallinen tai taiteellinen teostyyppi, joka on aikaansaatu yhdistämällä teoksia tai teosten osia. Tällaisia kokoomateoksia voivat olla esimerkiksi runoantologiat, tietosanakirja ja jotkut tietokannat. Pelkästään se, että mekaanisesti yhdistetään tietoa ei tee kokoomateosta.

Kokoomateoksen tekijänoikeussuoja – sisältö

Sillä, joka yhdistämällä teoksia tai teosten osia on aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen, on siihen tekijänoikeus. Kokoomateoksen koonnen tekijänoikeus ei kuitenkaan rajoita alkuperäisten teosten laatijoiden oikeuksia teoksiinsa. Esim. tietyn teemaisen runoantologian laatineen kokoomateos ei rajoita yksittäisten runoilijoiden tekijänoikeuksia omiin runoihinsa.

Luovuutta ja omaperäisyyttä edellytetään

Kokoomateokselta tekijältä edellytetään luovuutta ja omaperäisyyttä. Tätä ei täytä esim. sattumanvaraisesti yhdistelty tuotos.

Opetuksessa käytettävät kokoomateokset ovat erityisasemassa. Nimenomaan opetuksessa käytettäviin kokoomateoksiin saa ottaa vähäisiä osia kirjallisesta teoksesta tai sävellysteoksesta tai, jos teos ei ole laaja, koko teoksen, jo silloin, kun viisi vuotta on kulunut vuodesta, jona teos julkaistiin. Luonnollisesti tekijällä on myös tällöin oikeus korvaukseen lainaamisesta. Tekstiin liittyen saadaan ottaa kuva julkistetusta taideteoksesta. Sanottu ei kuitenkaan koske teosta, joka on valmistettu käytettäväksi opetuksessa.


Lue lisää tekijänoikeuden kohteesta ja sisällöstä.

Lähde §: tekijänoikeuslaki


Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.