Isyysoikeus liittyy tekijänoikeuksien moraalisiin oikeuksiin. Kun tekijä valmistaa teoksen, hänellä on teostaan kohtaan tekijänoikeuksia, mutta myös moraalisia oikeuksia. Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijän persoonaa ja teoksen omalaatuisuutta.

Isyysoikeus sisällöllisesti

Isyysoikeus tarkoittaa, että tekijän nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Hyvä tapa ja siitä johtuvat kriteerit on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Tällä on merkitystä esim. taiteilijan näkyvyyden ja nimen/maineen synnyttämisessä. Nimeä ei myöskään saa poistaa teoksesta, ellei tekijä nimenomaan halua pysyä tuntemattomana.

Teosta ei myöskään saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, eikä sitä näin muutettuna saa saattaa yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä (velvollisuus kunnioittaa teosta ja tekijää).


Lue lisää tekijänoikeuden kohteesta ja sisällöstä.

Lähde §: tekijänoikeuslaki


Suomen Juristit Oy
22.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.