Mitä lakia sovelletaan?

Ajallinen soveltuvuus on tärkeä lähtökohta muun muassa rikosoikeudessa. Periaate tulee sovellettua tilanteissa, missä lakeja muutetaan ja rikosasia ratkaistaan myöhemmin, silloin voimassaolevan rikoslain valossa. Ajallinen soveltuvuus tarkoittaa, että kun pitää ratkaista mitä versiota käytetään rikosasiaa tuomitessa, pääsääntö on, että sovelletaan tekohetken lakia. On myös mahdollista, että muuttunut laki johtaa syytetyn kannalta lievempään lopputulokseen mutta ajallisen soveltuvuus periaatteen nojalla, lievempi lopputulos käytetään silti.

Määräaikaiseksi tarkoitettua lakia sovelletaan vain tietyn määräajan, jos asiasta ei ole muita sääntöjä. On myös olemassa tilanteita, jossa rikossäännökset viittaavat muihin lakeihin, eikä niistä suoraan käy ilmi rangaistava teko. Tällaiset tilanteet kutsutaan blankorangaistuksiksi. Pääsääntönä siten on, että sovelletaan niitä sääntöjä, jotka ovat tekohetkellä tässä toisessa laissa, ellei lainsäädännön perusteella ole selvää, että suhtautuminen tekoon on muuttunut tuomion antamisen ja teon välillä.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.