Ajatuksenvapaus ihmis- ja perusoikeutena

Ajatuksenvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle. Ajatuksenvapaus on itsestäänselvyys, mutta sen ilmenemismuodot ovat joskus hankalia.

Jokaisella ihmisellä on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tämä vapaus määritellään toisaalta jokaisen vapaudeksi vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja toisaalta jokaisen vapaudeksi julistaa valitsemaansa uskontoa yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

Suomessa tämän saman oikeuden takaa myös perustuslaki. Perustuslain mukaan uskonnon ja omantunnon vapaus kuuluu jokaiselle. Vaikka perustuslaki ei ota erikseen kantaa ajatuksenvapauteen, tämä kuitenkin ”sisältyy” uskonnon ja omantunnon vapauteen. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Perustuslaki myös takaa ihmisille oikeuden päättää itse, harjoittaako uskontoa, sillä kukaan ei myöskään ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Ajatuksenvapauden itsenäinen merkitys on ennenkaikkea yksilön rajoittamaton vapaus ja oikeus omiin mielipiteisiin, ajatuksiin ja näkökulmiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.