Asianomistajan korvausvaatimus tarkoittaa yleensä vahingonkorvausvaatimusta. Mikäli syyttäjä ajaa asianomistajan vaatimuksia syyteasian yhteydessä, ei asianomistajan tarvitse edes saapua oikeudenkäyntiin esittämään vaatimuksiaan, ellei hänen henkilökohtainen paikallaolonsa ole välttämätöntä asian selvittämiseksi. 

Syyttäjä ei kuitenkaan ota asianomistajan korvausvaatimuksia ajaakseen kaikissa tilanteissa, kuten esimerkiksi silloin, kun 

  • asianomistaja on vastaajana saman rikosasian yhteydessä, jolloin oikeudenkäynnissä on vähintään kaksi vastaajaa kohdistamassa korvausvaatimuksia toisiinsa
  • syyttäjän ja asianomistajan edut ovat ristiriidassa 
  • vaatimuksen ajaminen voisi aiheuttaa olennaista haittaa syyttäjälle tai vaatimus on ilmeisen kohtuuton 

Näissä tilanteissa asianomistaja on kuitenkin vapaa ajamaan vaatimuksiaan itse tai avustajansa välityksellä. Oikeudenkäyntiavustajan tai tukihenkilön asianomistaja voi saada valtion varoista tiettyjen edellytysten täyttyessä varallisuudestaan riippumatta.  

ASIANOMISTAJAN VELVOLLISUUDET

Asianomistajan asemaan liittyy myös rajoituksia ja velvollisuuksia. Asianomistajaa ei voida kuulla todistajana rikosasiassa, vaikka tämä olisi ilmoittanut pidättäytyvänsä puhevaltansa käyttämisestä. Sen sijaan asianomistajan asemassa olevaa voidaan kuulla todistajana, mikäli hän ei vaadi vahingonkorvausta tai rangaistusta rikoksen tekijälle. Asianomistajaa voidaan myös kuulla todistelutarkoituksessa ja velvoittaa saapumaan tuomioistuimeen asian selvittämiseksi.

Asianomistajalla on totuusvelvollisuus oikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa hänen tehdessään selkoa käsiteltävänä olevasta asiasta ja vastatessaan hänelle esitettyihin kysymyksiin. Asianomistajan asema ja oikeudet on turvattu hyvin pitkälti lainsäädännössä, kuten hänen syyteoikeutensa ja syyttäjän mahdollisuus ajaa hänen rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista korvausvaatimustaan rikoksen tekijää vastaan. Mikäli syyttäjä ei kuitenkaan nosta syytettä tai aja asianomistajan korvausvaatimusta, voi asianomistaja pyytää lakimiehen mielipidettä avustajan tarpeellisuudesta.  

Lähde §: laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

Lue lisää asianomistajan oikeuksista  

Artikkelin kirjoittaja: 
Trainee
Suomen Juristit Oy
26.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.