Eläköityminen tarkoittaa yleensä töiden päättämistä iän, eli saavutetun yleisen eläkeiän perusteella. Lainsäädännössä on määritelty yleiset eroamisiät.

Eläköityminen ja eroamisikä

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana virkamies saavuttaa eroamisiän. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta. Vuosista 1958 vuoteen 1961 syntyneillä eroamisikä on 69 vuotta ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Kun virkamiehelle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana virkamiehen oikeus sairausajan palkan saamiseen on päättynyt tai, jos työnantaja on saanut työkyvyttömyyseläkepäätöksestä tiedon myöhemmin, tiedoksisaantikuukauden päättyessä.

 

Katso myös:

Valtion virkamieslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Keva on eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista.

https://www.keva.fi/

 

Nopeaa apua lakiasioihin.