Lakipuhelimeen vastaa Suomen Juristit Oy:n lakimies, jonka tulee noudattaa Lakia luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011) sekä toimia Asianajoliiton tapaohjeiden edellyttämällä tavalla. Lakimiehellä on täten ehdoton salassapitovelvollisuus puhelun aikana saaduista tiedoista, eikä tietoja voi luovuttaa kolmansille osapuolille. Mikäli lakipuhelimessa käyty keskustelu johtaa toimeksiantoon asiakkaan ja Suomen Juristit Oy:n välillä, varmistamme mahdolliset esteellisyydet sekä lakimiehen että Suomen Juristit Oy:n puolelta ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoitusta. Toimeksiantosuhteen aikana noudatamme vastaavalla tavalla ehdotonta salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuuden mahdollinen rikkominen on on säädetty Rikoslaissa rangaistavaksi teoksi. Voit siis huoletta soittaa lakipuhelimeen olla varma siitä, että asiasi käsitellään luotettavasti. Puheluja ei myöskään nauhoiteta ja / tai säilytetä.

Nopeaa apua lakiasioihin.