Avioliitto on varallisuusoikeudellinen sopimus, joka tarkoituksena on perustaa avio-oikeuden puolisoiden välille. Avio-oikeus konkretisoituu avioliiton purkautuessa avioeroon tai puolison kuolemaan. Avioliiton purkautuessa osituksessa noudatetaan vahvasti puolittamisperiaatetta.

 Avio-oikeuden perusteella puolisoilla on oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeuden oikeusvaikutukset alkavat vihkimisestä. Avio-oikeudesta on säädetty avioliittolain 35 §:ssä, ja se koskee myös omaisuutta, joka puolisolla on ollut ennen avioliiton solmimista. Avio-oikeudella on laaja ulottuvuus ja lähtökohtaisesti sen vaikutuspiirin ulkopuolelle jäävät vain henkilökohtaiset ja luovuttamattomat oikeudet, kuten tekijänoikeudet ja lakisääteiset sosiaaliturvaetuudet. 

Avio-oikeuden merkitys nousee esiin avioliiton purkautuessa eron tai kuoleman johdosta. Avioliiton purkautuessa puolisoiden välinen varallisuussuhde puretaan osituksessa. Osituksessa selvitetään avioliiton osapuolten varat ja velat, jonka jälkeen omaisuus jaetaan. Sikäli kun mainitut varat ja velat ovat avio-oikeuden alaisia, ne muodostavat yhteenlaskettuna puolisoiden omaisuuden säästön.

Nopeaa apua lakiasioihin.