Kiinteistön rasitteisiin voi kuulua toisen kiinteistön kulkuyhteyttä varten muodostettu käyttöoikeus tiehen. Tällöin oikeutetulle kiinteistölle saadaan kulkea rasitettua kiinteistöä pitkin. Tällaista tietä kutsutaan rasitetieksi.

Rasitetien käyttöoikeus voi perustua kiinteistöjen omistajien väliseen sopimukseen tai Maanmittauslaitoksen vetämään rasitetoimitukseen.

Kiinteistöjen omistajat voivat sopia, että toisella kiinteistöllä on oikeus käyttää tietä kulkemiseen. Tällainen sopimus on kuitenkin voimassa vain osapuolten välillä, eikä rasitetiehen ole enää käyttöoikeutta jos kiinteistö vaihtaa omistajaa.

Tavallisimmin rasitetien käyttöoikeus perustuukin rasitetoimitukseen. Lähtökohtaisesti rasitetoimituksen perustana on kiinteistön omistajien sopimus. Käyttöoikeus voidaan kuitenkin perustaa ilman sopimusta tai rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta esimerkiksi silloin, kun kyseessä oleva tie on tärkeä, eikä siitä ole huomattavaa haittaa kiinteistölle.

Rasitetoimituksessa perustettu käyttöoikeus merkitään kiinteistötietojärjestelmään. Tällöin rasitetien käyttöoikeus on pysyvä, eikä kiinteistön omistajanvaihdos vaikuta siihen. Tällainen käyttöoikeus voidaan poistaa vain uudella rasitetoimituksella.

Nopeaa apua lakiasioihin.