Irtisanomisajat on määritelty valtion virkamieslaissa. Tässä artikkelissa keskitytään työnantajalähtöiseen irtisanomiseen liittyviin irtisanomisaikoihin. Virkamies voidaan irtisanoa henkilöstä johtuvilla syillä tai kollektiiviperusteilla.

Irtisanomisajat

Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos sovitaan tästä pidemmästä ajasta on sovitun sijaan noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisajoista voidaan siis sopia toisin työmarkkinaneuvotteluissa.

Irtisanomisaika voidaan sopimuksessa määrätä viranomaiselle myös tuota aikaa pidemmäksi ja virkamiehen on noudatettava tätä irtisanoessaan virkasuhteen.

Tutustu myös valtion työ- ja virkaehtoihin:

Jos virkamiehen palvelussuhde valtioon on jatkunut keskeytyksittä eikä muusta ole sovittu, viranomainen voi irtisanoa virkamiehen virkasuhteen päättymään aikaisintaan:

Virkasuhteen kesto: enintään yksi vuosi, irtisanomisaika: 1kk

Virkasuhteen kesto: 1-5 vuotta, irtisanomisaika: 2kk

Virkasuhteen kesto: 5-9 vuotta, irtisanomisaika: 3kk

Virkasuhteen kesto: 9-12 vuotta, irtisanomisaika: 4kk

Virkasuhteen kesto: 12-15 vuotta, irtisanomisaika: 5kk

Virkasuhteen kesto: yli 15 vuotta, irtisanomisaika: 6kk

Virkamies irtisanoutuu

Virkamiehen irtisanoutuessa noudatetaan 1kk irtisanomisaikaa. Jos palvelussuhde valtioon on jatkunut enintään vuoden, noudatetaan kuitenkin 14 päivän irtisanomisaikaa ja jos palvelussuhde valtioon on jatkunut yli kymmenen vuotta kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.