Käytetyn ajoneuvon osto on tavallisin tapa hankkia ajoneuvo. Käytetyn ajoneuvon ostosta on suositeltavaa aina tehdä kauppakirja. Kauppakirjasta selviää kirjallisesti mitä on myyty, mihin hintaan ja missä kunnossa. Ostajan kannattaa tallentaa myös myynti-ilmoitus, jos siinä on annettu tietoja ajoeuvon kunnosta ja varusteista. Tämä helpottaa sen arviointia, onko ajoneuvo ollut sopimuksen mukainen.

Liikennevakuutus on pakollinen

Uuden omistajan on otettava ajoneuvolle pakollinen liikennevakuutus. Liikennevakuutus katta vahinkotilanteissa vastapuolelle aiheutuneet aineelliset- ja henkilövahingot. Tämän lisäksi uuden omistajan on tehtävä omistajanvaihdoksesta ilmoitus Trafiin. Omistajanvaihdoksen ilmoittamatta jättäminen on rangaistavaa.

Omistajanvaihdos sähköisellä varmenteella

Ostajan kannattaa varmistua siitä, että on ostamassa ajoneuvoa rekisteriin merkityltä omistajalta. Myyjä antaa ostajalle varmenteen, jonka avulla ostaja voi määräajan kuluessa siirtää omistusoikeuden itselleen.

Käytetyssä ajoneuvossa voi myös olla autoveroon liittyviä käyttörajoituksia tai maksamatonta ajoneuvoveroa. Ajoneuvo, josta on maksamatonta ajoneuvoveroa, on käyttökiellossa. Kuljettaja syyllistyy liikenteessä tällaista ajoneuvoa kuljettaessan ajoneuvoverolain mukaisesti ajoneuvoverorikkomukseen. Trafi on antanut näissä asioissa pysyväissuostumuksen sakkomenettelyyn, joten poliisi käsittelee asian tien päällä.

Käytetyn ajoneuvon osto väliomistajalta

Ajoneuvon ostaminen väliomistajalta on riski. Väliomistaja (henkilö, ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa omiin nimiinsä) ostettaeesa kannattaa ottaa liikennevakuutus ja tehdä rekisteri-ilmoitus heti ostopäivänä. Tällöin välttyy ainakin korotetuilta vakuutusmaksuilta.

Nopeaa apua lakiasioihin.