Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat on kirjattu lakiin. Irtisanomisajoista voidaan pääsääntöisesti sopia toisin työehto- ja työsopimuksissa. Kunnallisella viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Tämä artikkeli käsittelee yleisiä irtisanomisaikoja kunnallisista viranhaltijoista annetun lain mukaisesti.

Irtisanomisajat riippuvat työsuhteen kestosta

Työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisaika on vähintään:

Palvelussuhteen kesto: enintään vuosi, irtisanomisaika: 14vrk

Palvelussuhteen kesto: 1-4 vuotta, irtisanomisaika: 1kk

Palvelussuhteen kesto: 4-8 vuotta, irtisanomisaika: 2kk

Palvelussuhteen kesto: 8-12 vuotta, irtisanomisaika: 4kk

Palvelussuhteen kesto: yli 12 vuotta, irtisanomisaika: 6kk

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat – viranhaltija irtisanoutuu

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteen irtisanomisaika on vähintään 14 vuorokautta, jos palvelussuhden on jatkunut enintään 5 vuotta. Jos palvelusuhde on jatkunut yli viisi vuotta on irtisanomisaika yksi kuukausi. Jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle, on irtisanomisaika kuitenkin kaksi kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi.

Lähde §:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Kunnallinen virkaehtosopimuslaki

Laki kunnallisista työehtosopimuksista

Laki kunnallisesta viranhaltjasta

Nopeaa apua lakiasioihin.