Liikennevakuutus on pakollinen liikenteessä käytettävässä moottoriajoneuvossa. Maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon omistajalle antaa liikennevakuutuskeskus rajoitetun liikennevakuutuksen. Liikennevakuutuksesta korvataan pääsääntöisesti liikennevahingossa vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot.

Laiminlyönnistä hyvike liikennevakuutuskeskukselle

Moottoriajoneuvon omistaja, jolla ei ole ollut liikennevakuutusta ajoneuvoa varten, vaikka hänellä olisi se pitänyt olla, on velvollinen laiminlyöntinsä ajalta suorittamaan liikennevakuutuskeskukselle sen kussakin tapauksessa erikseen määräämän enintään nelinkertaista keskimääräistä vakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen. Jos liikennevahinko on sattunut, eikä vakuutusta ole ollut voi hyvikkeen määrä olla enintään kymmenkertaista keskimääräistä vakuutusmaksua vastaava.

Liikennevakuutuksen olemassaolon valvonta on ennakkoluonteista. Ajoneuvon omistajanvaihdoksen pystyy ilmoittamaan vasta, kun ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus. Vakuutuksenottaja valitsee itse vakuutusyhtiön. Liikennevakuutuksen maksujen ajantasaisuutta valvotaan myös määräaikaiskatsastuksessa.

Liikennekäytöstä poistetussa ajoneuvossa ei yleensä ole voimassa olevaa liikennevakuutusta

Liikennekäytössä poistetussa ajoneuvossa ei ole liikennevakuutusta. Liikennekäytössä poistetusta liikenteessä tavatusta ajoneuvosta ilmoitetaan liikennevakuutuskeskukselle, joka määrää hyvikkeen. Yleensä liikennevakuutus ei pääty kokonaan pelkällä ajoneuvon liikennekäytöstä poistolla, vaan vakuutuksen irtisanominen on tehtävä erikseen omalle vakuutusyhtiölle. Jos ajoneuvoa ei aiota ottaa enää käyttöön, on sille syytä tehdä lopullinen poisto.

Asiakkaan oikeus saada liikennevakuutusta koskevia tietoja

Vakuutuksenottajalla on oikeus saada vakuutuksen myöntäneeltä vakuutusyhtiöltä todistus liikennevakuutuksensa voimassaoloajasta, sen kattamista ajoneuvoista sekä vahingoista, joiden perusteella vakuutuksesta on suoritettu korvauksia. Todistus on annettava vakuutuksenottajalle tai toimitettava hänen pyynnöstään toiselle vakuutusyhtiölle 15 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

katso myös:

liikennevakuutuskeskus

http://www.lvk.fi/

liikennevakuutuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

liikenteen turvallisuusvirasto

https://www.trafi.fi/

Nopeaa apua lakiasioihin.