Telekuuntelun, televalvonnan ja tekniseen tarkkailun toteuttamista sekä muiden telekuunteluun, televalvontaan ja tekniseen tarkkailuun liittyvien toimenpiteiden suorittamista valvoo Sisäasiainministeriö ja poliisihallitus. Ministeriön on annettava eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain kertomus telekuuntelun ja -valvonnan sekä teknisen kuuntelun käytöstä. Samalla on myös annettava selvitys teknisen tarkkailun käytöstä rangaistuslaitoksissa.

Nopeaa apua lakiasioihin.