Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen

Luvattomalla eläinlääkärinammatin harjoittamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilman laillista oikeutta toimii eläinlääkärinammatin harjoittajana. Eläinlääkäriammatin harjoittamisesta säädetään eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.… Lue lisää »