Rattijuopumusepäily käynnistää rikosprosessin

Rattijuopumusepäily -termistä puhutaan yleensä silloin kun esitutkintaviranomainen, yleensä poliisi, on kirjannut asiasta rikosilmoituksen. Tällöin on syytä epäillä henkilön syyllistyneen rattijuopumusrikokseen. Rattijuopumusrikokset on kirjattu rikoslakiin. Yleisimpiä nimikkeitä ovat rattijuopumus ja törkeä… Lue lisää »

Puhalluskoe: Puhalluskokeesta kieltäytyminen

Poliisi voi määrätä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan humalatilan tai huumausaineen käytön selvittämiseksi tarvittavaan kokeeseen. Yleisin tien päällä tehtävä testi on puhalluttaminen. Puhalluskokeesta voi kieltäytyä, mutta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan henkilönkatsastukseen, jossa… Lue lisää »