Sähköinen kaupankäynti: Kauppaa tietoverkoissa

Mitä sähköinen kaupankäynti tarkoittaa? Ecommerce eli sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tai niiden avulla tapahtuvaa elektronista, kaupallista transaktiotoimintaa. Elektroninen kauppa voidaan erään jaottelun mukaan jakaa kahteen päätyyppiin: epäsuoraan ja suoraan elektroniseen… Lue lisää »