Luvaton tiedustelutoiminta

Luvattomalla tiedustelutoiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa… Lue lisää »