Asunto-osakkeen vuokratulo on pääomatuloa. Näin ollen vuokranantaja maksaa vuokratuloista veroa 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Vuokratuloista vähennettävät kulut ovat esimerkiksi asunto-osakkeen hoitovastike, vesimaksut ja vuosikorjauskulut. Nämä kulut vähennetään sinä vuonna, kuin vuokranantaja on nämä maksanut. Osakehuoneiston hankintamenoa, joka on yleensä omistajan sijoitusasunnostaan maksama kauppahinta, ei kuitenkaan voi vähentää vuokratuloista.

Pääomavastikkeen vähentäminen vuokratuloista

Pääomavastikkeena pidetään korjaus- ja rahoitusvastikkeet. Pääsääntöisesti taloyhtiö kerää taloyhtiössä tehtyjen korjausten kulut asunto-osakkeen omistajilta pääomavastikkeena. Pääomavastike on mahdollista vähentää vuokratuloista vain, jos vastikkeet on kirjattu taloyhtiön kirjanpitoon tulona. Verottaja korostaa, että jos pääomavastike on rahastoitu taloyhtiön kirjanpidossa, vastiketta ei voi vähentää vuokratuloista. Vastike lisätään osakkeen hankintamenoon ja otetaan huomioon luovutusvoittoa laskettaessa.

Remonttikulujen vähentäminen

Kuluja on kahdenlaisia: vuosikorjaukset ja perusparannukset. Vuosikorjaukset vähennetään vuokratulosta kulujen maksuvuonna kun taas perusparannusmenot vähennetään joko maksuvuonna, vähitellen vuosittaisina poistoina tai asunnon myyntihetkellä.

Vuosikorjaus

Vuosikorjaus tarkoittaa huoneiston tai rakennuksen saattaminen alkuperäiseen kuntoon. Vuosikorjauksina pidetään seinien maalaamista ja tapetointia, kodinkoneen vaihtaminen, asunnossa olevien varusteiden uusiminen ja ovien ja ikkunoiden uusiminen.

Vuosikorjauskulut vähennetään näin:

  • Jos olet vuokranantajana itse teettänyt remontin, kulut vähennetään sinä vuonna, kun ne on maksettu.
  • Jos remontti on taloyhtiön teettämä, kulut saa vähentää, jos rahoitusvastikkeet on tuloutettu taloyhtiön kirjanpidossa.

Perusparannus

Perusparannus on suomen verottajan mukaan huoneiston tai rakennuksen laajentaminen, muutostyöt, uudistustyöt ja muut vastaavat toimenpiteet.  Perusparannuksen ja vuosikorjauksen ero on siinä, että perusparannuksessa huoneistoa tai rakennusta muutetaan tasokkaammaksi tai laajennetaan. Huoneiston tai rakennuksen hinta voi lisää

Perusparannusmenot vähennetään näin:

  • Jos olet vuokranantajana itse teettänyt remontin, kulut vähennetään vuosittaisina tasapoistoina
  • Jos remontti on taloyhtiön teettämä, kulut saa vähentää, jos rahoitusvastikkeet on tuloutettu taloyhtiön kirjanpidossa.

Lähde: Vero

Remonttikulut, joita ei voi vähentää osakehuoneiston vuokratuloista

  1. Asunnon hankinnan yhteydessä tehdyt remonttikulut ei voi vähentää verotuksessa vuokratuloista, mikäli remontti on tehty ennen kuin huoneisto on annettu vuokralle. Näin ollen, remonttikulut lisätään hankintahintaan ja otetaan huomioon luovutusvoittossa tai luovutustappiossa.
  2. Oman työn arvoa ei voi vähentää vuokratuloista. Tästä huolimatta saa vähentää remontin aiheuttamat materiaalikulut, kolmannelle maksettavat kulut sekä omat matkakulut asunnolle. Matkakulut on 2017 0,24 euroa/km.
  3. Vuokranantaja ei saa kotitalousvähennystä. Tämä tarkoittaa, että vuokralainen voi itse saada kotitalousvähennystä mutta ei vuokranantaja. Erona on se, että saadakseen kotitalousvähennystä tulee henkilö itse asua asunnossa.
  4. Investoinnit: Vuokranantaja voi vähentää hankkimansa kodinkoneet, kalusteet ja muu irtain vuokratulosta. Nämä investoinnit voi vähentää vuokratulosta 25 prosentin vuosittaisina poistoina. Edellytyksenä on, että irtaimen investoinnin taloudellinen käyttöikä ylittää kolme vuotta tai hankintahinta on yli 1000 euroa.
  5. Kalustetun asunnon vuokrasta voi vähentää enintään 40 euroa kuukaudessa (ellei muuta selvitystä ole). Mikäli kalustettu huoneisto on suurempi voi tästä vähentää 60 euroa kuukaudessa (ellei muuta selvitystä ole).  Tämän lisäksi vuokranantaja saa vähentää huoneistosta maksettu hoitovastike. Jos vuokranantaja selvittää huoneiston kalusteiden todelliset kulut, vähennys myönnetään selvityksen mukaisena.
  6. Jos vuokrauksesta aiheutuneet kulut ovat suuremmat kuin vuokratulot, vuokraustoiminnan tappion voi vähentää muista pääomatuloista.Jos muita pääomatuloja ei ole, muodostuu pääomatulolajin alijäämä. Näin syntyneestä alijäämästä 30 % vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Huomaa, että vuokratuloista syntyvä tappio ei voi suoraan vähentää seuraavien vuosien vuokratuloista. Vähennyt tehdään alijäämähyvityksenä.

Nopeaa apua lakiasioihin.