Verotusta varten verovelvollisen tulot jaetaan tulolähteisiin sillä jokaisen verot lasketaan tulolähteittäin sekä ilmoitetan omilla veroilmoituslomakkeilla. Tulolähteitä on kolme. Ensimmäinen on henkilökohtainen tuloverolähde, jota sääntelee Tuloverolaki. Toinen on elinkeinotulolähte, jota säätelee laki elinkeinotulon verottamisesta. Kolmas lähde on maatalouden tulolähde, jota sääntelee Maatalouden tuloverolaki. Sääntönä on, että toisen tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen voitosta.

Elinkeinotominnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Maataloutena pidetään maa- ja metsätalouteen liittyvää toimintaa kuten viljelyä ja tuotantoeläinten kasvatusta. Muut toiminnot kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja verotetaan tuloverolain mukaan.

Luonnollisen henkilön (yrittäjän) elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulos otetaan huomioon aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen jaettavana yritystulona jaetaan ansiotulona ja pääomatulona verotettavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.