Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Työsopimuksen kestolla on merkitystä. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy lähinnä irtisanomisen tai purkamisen kautta. Ilman laissa hyväksyttyä syytä työsopimusta ei saa irtisanoa. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun sen voimassa oloaika päättyy. Työsuhteen kestolla on merkitystä mm. lainansaannin kannalta. Pankkien suhtautuminen voi olla aika nihkeää, jos sinulla on vain lyhyt määräaikainen työsuhde.

Työsopimusta ei saa ilman perusteltua syytä tehdä määräaikaisena. Jos työsopimus on työnantajan aloitteesta ja ilman perusteltua syytä tehty määräaikaisena, on sitä pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Jos määräaikaisia työsopimuksia tehdään ilman perustetta toistuvasti peräkkäin, voidaan työsopimus katsoa toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimuksen voimassaolon voi saattaa oikeuden ratkaistavaksi, jos yhteisymmärrystä työnantajan kanssa ei löydy. Soita ensiksi vaikka lakimiehelle ja kysy neuvoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.